AJUDA A DOMICILI PER EL BENESTAR DE LES PERSONES

L’atenció a la dependència de persones és una de les necessitats socials emergents més pròpia dels temps que ens toca viure.

Els nous reptes, d’una societat cada dia més complexa, ens esperonen per continuar treballant i resolent situacions. La nostra experiència, els nostres valors i la suma de coneixements i sabers ens encoratgen per treballar en l’assistència domiciliària, l’atenció i el benestar de les persones.

Factors demogràfics i socials estan produint un augment considerable de persones dependents. Entenen per dependents aquelles que presenten una pèrdua mes o menys funcional i necessiten ajuda a domicili d’altres per desenvolupar-se en alguns aspectes de la seva vida diària.

Així doncs, un dels nostres principals reptes es resoldre les situacions de dependència d’aquestes persones i llurs famílies necessitades de suport.

A l’estat espanyol, un 34% de les persones majors de 65 anys tenen problemes de dependència. Un 62% de caràcter lleu, un 26 % moderat i un 12 % sever. Mes del 80 % de les persones majors dependents només reben ajuda de manera informal, resultant la família el principal proveïdor d’atencions de llarga durada.

En aquest sentit, QASSISTENCIAL es sensible a aquesta realitat i els ofereix des de l’àmbit del sector privat, i en col·laboració continuada amb l’administració pública, l’atenció de qualitat que aquestes circumstàncies requereixen.

El compromís de QASSISTENCIAL i per extensió dels professionals que formen l’equip humà de l’empresa es donar la millor resposta a cada situació familiar, mitjançant una atenció polivalent, integral i avaluable. Acollim cada problemàtica des de la professionalitat, les bones pràctiques i la sensibilitat que l’atenció a les persones demana. Intervenim des del coneixement exhaustiu de cada situació a atendre. Establim acords i objectius de treball conjunts amb la família, permet al beneficiari/a del servei, recuperar l’autoestima, potenciar el desig de superació, abordar dificultats quotidianes, potenciar actituds positives i en definitiva empoderar-lo/a per tal que es desenvolupi de la millor manera possible en el seu entorn, es a dir en la seva llar i en el seu medi immediat amb el servei d’assistència domiciliària.

Aquesta manera de fer ens permet aconseguir millorar la qualitat de vida de les persones, en definitiva el seu benestar personal, familiar i social. Aquesta és la força de la nostra tasca.

Translate »