Q I ELS AVISOS DE PARKINSON

Q I ELS AVISOS DE PARKINSON
6
jul.

08-Fisioterapia-MassatgistaServeis de Fisioterapia i Massatgista

Treballadors Familiars

Hi ha senyals que ens alerten que podem pàtir Parkinson.
El Parkinson es una efermetat crónica i degenarativa que afecta a una part del cervell, concretament la que afecta al sistema motor, que mica en mica ens fa perdre la correcta coordinació de moviments.

Fins ara, no hi ha cura a aquersta enfermetat, el que suposa un desafiament aper la ciencia, que mica en mica va aconsseguint millorar la qualitat de vida dels pacients que la pateixen.

A continuación, us enssenyem les senyals més clares, que ens poden indicar que ens trovem davant un Pasrkinson.

1.- Temblors en diferents zones del cos.

Es quan es tornen recurrents i sense moyiu aparent quan tenim que sospitar. Observeu les mans, els dits, els llabis o la barbeta i consulteu al metge.

2.- Trastorns de son.

Al llarg de la nostra vida podem patir trastorns de son per causes diferents, per això pot resultar difícil reconeixer la señal que ens avisa del parkinson.

3.- Canvis al escriure.

Normalment mantenim un estil de lletra al llarg de les nostres vides. Una de les senyals doncs que ens alerten es quan comencem a escriure de maneras molt petita i junta. Tardem molt en escriure i exercim menys pressió sobre el paper. Cal tenir-ho en conte.

4.- Falta d’ expressió a la cara.

La cara sembla una màscara, amb una expressió diferent a l’ habitual. Pots semblar enfadat o deprimit sense estar-ho realment.

5.- Canvis de veu.
Podem notar que es parla amb un fil de veu, mol,t mes suau o entretallat. Hio en estadis avançats de l’ enfermetat pot costar entendre.

Un cop es coneixen aquestes cinc senyals que ens alerten de la posible enfermetat cal consultar al metge si sospitem que alguna cosa no funciona prou bé.

Translate »